Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

η παρακμή δίπλα μας

Τα παλιά εργοστάσια ρητίνης,κλειστά από τον περασμένο πια αιώνα,μας
θυμίζουν ότι εργάτες μόχθησαν και απολύθηκαν,κεφαλαιοκράτες πλούτισαν
και καταστράφηκαν,κληρονόμοι δυσανασχετούν.
Τα κουφάρια έχουν ιστορία που τα μάτια μας την βλέπουν σαν χαλάσματα.
Δηλαδή όπως τα σπίτια μας ή οι τάφοι μας σε 100 χρόνια
ΠΒ -παραλία Λίμνης 6/2010